Volokary woltly teleskopiki gyzgyn taýak

Gysga düşündiriş:

Epoksi rezinden we ýokary izolýasiýa öndürijiligi bilen ýokary hilli süýümli aýnadan ýasalan, elektrik energiýasy paýlaýjy pudagynda elektrik enjamlarynyň işgärlerini elektrik togunyň urmagyndan goramak üçin ulanylýar.Gyzgyn taýagyň ujuna berkidilen gurallara baglylykda naprýatageeniýäni barlamak, hozlary we boltlary berkitmek, galstuk simlerini ulanmak, wyklýuçatelleri açmak we ýapmak, predohranitelleri çalyşmak, simlere izolýasiýa ýeňleri goýmak we başga-da dürli işleri ýerine ýetirmek bolýar. ekipa .y elektrik togunyň urmak howpuna sezewar etmezlik.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Jikme-jiklikler

Material: epoksi rezin, ýokary hilli süýümli aýna

Ösüş: togalanmak ýa-da pultrusion

Uzynlygy: 3m-10m ýa-da özleşdirilen

Bölümler: islege bagly

Naprýatageeniýe çydamly: 10kv-500kv

Faceüzü: Smoothumşak we dyrnak ýok

Usullar: tegelek, ýumurtga ýa-da üçburçluk

Gabat gelýän uçlar: dürli-dürli we özleşdirilen

Bilelikdäki stiller: nurbat bogun, aýlaw bogun, düwme bogun ýa-da gulp bogun.

Torba: neýlon

Paket: karton

 


dbb57f2bcfd3c50efce854f93af2a5a9_H55f45df181744fbdb2c8abd207e8820aO

photobank-1

photobank-3


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň