Habarlar

 • About FRP Duct Rodder

  FRP kanal Rodder hakda

  Önümiň beýany Kanal çybyk turbanyň üsti bilen gurşun ýüpüni çekmek üçin ulanylýan kömekçi guraldyr.Çybygyň üstü gaty, tekiz we geýip bolýar, şonuň üçin dar turbadan ýa-da kanaldan geçip bilýär ...
  Koprak oka
 • The 23rd China International Optoelectronic Expo (CIOE) Grand Opening

  23-nji Hytaý Halkara Optoelektron sergisi (CIOE) Uly açylyş

  CIOE dünýäde öňdebaryjy optoelektroniki bolup, 1999-njy ýyldan bäri Hytaýyň Şençzhenen şäherinde geçirilýär. Bu sergi maglumat we aragatnaşyk, takyk optika, obýektiw we kamera moduly, lazer tehnologiýasy, infragyzyl programmalar, optoelektron datçigi, fotonika täzeliklerini öz içine alýar.23 ýyllyk üstünlik bilen ...
  Koprak oka
 • about measuring wheel

  ölçeýän tigir hakda

  Aralyk ölçeg tigirleri ölçeg tigirleri hem diýilýär.Iki görnüşli, mehaniki we sanly displeý ölçeýji tigir bar.Açyk aralygy ölçemek üçin niýetlenendir.Daglar, çemenlikler, berk gurluşyk meýdançalary we ş.m. ýaly dürli ýer şertleri üçin bolup biler.Light Wei ...
  Koprak oka