Götermek üçin “Ratchet Lever Blok”

Gysga düşündiriş:

“Lever Hoist”, enjamlaryň kömegi bilen agyr ýükleri götermek we peseltmek üçin ulanylýan ýokary hilli enjamlaryň bir bölegi.“Lever Hoists”, keseligine goşmak bilen köp ýerlerde zatlary götermek ukybyna eýedir.Diňe zatlary dikligine galdyryp bilýän zynjyr blokundan ýa-da göterijiden tapawutlylykda, “Lever Hoist” -iň keseligine götermek ukyby uly peýdadyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

1) Kuwwatlylygy 0.75T-den 6T-a çenli, iň az zerur otag we işde gaty köp taraply

2) Awtomatiki goşa tormoz ulgamy

3) Zynjyr gollanmalary zynjyryň işleýşini üpjün edýär

4) Aşgazan aşmazlygy üçin rulonly rulmanly ýük göterijiler

5) G80 zynjyry diňe ýörite garyndy polatdan ýasalýar

6) Iň ýokary derejäni we howpsuzlygy üpjün etmek üçin ýasalan çukurlary taşlaň

7) Leňňeriň statiki synagy 4 esse, ylgaw synagy bolsa kuwwatlylygy 1,5 esse

8) Leňňer bloky ýokary netijelilik, çalt götermek we ýeňil el çekmekdir.

Maglumatlar

Moder VA0.75T VA1.5T VA3T VA6T
Potensial (KG) 750 1500 3000 6000
Boýy götermek (M) 1.5 1.5 1.5 1.5
Synag ýükleri (KG) 1125 2500 4500 7500
Doly ýük üçin güýç 250 310 410 420
Çeňňekleriň arasynda iň az aralyk 440 550 650 650
Zük zynjyry ýok 1 1 1 1
Loadük zynjyrynyň diametri (mm) 6 8 10 10
Uzynlygy tutuň 285 410 410 410
Arassa agramy (kg) 7 11.2 17.7 27.6
Gaplamagyň ululygy (sm) 35 * 15 * 14 51 * 19.5 * 15 51 * 19.5 * 15 51 * 20 * 19

2e0b190307592318a980f64b1b440ce4_H06cbc17c20fa4d98830f14409948573b2

e210d03f3d60ca35bb8ddcab564b8bd1_HTB1_0XgLSzqK1RjSZFjq6zlCFXak

3ed8be33a650dedf7a72895c7c1b5f51_H785c17e094eb4febb3fc5e2643a05091f


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň