Spiral poslamaýan polatdan ýasalan kabel gurallary

Gysga düşündiriş:

kabel galstuk gurallary dürli giňlikdäki poslamaýan polat kabel baglanyşyklaryny goramak üçin ulanylýar we dürli galstuk ululyklary üçin sazlanyp bilinýän dartyş güýji bar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düzülip bilinýän kabel galstugy / zolakly gaýyş gurallary poslamaýan polatdan ýasalan gurallar

Zolakly gaýyş bilen işlemek üçin spiral görnüşli gural.

Armaturalary agaçdan, betondan ýa-da metal polýuslara gurnamak üçin poslamaýan polat zolagy dartmak üçin niýetlenendir. Gural zolagy aňsatlyk bilen kesmek üçin ýörite pyçak bilen enjamlaşdyrylandyr.

Görnüşi

Spiral görnüşi

Diş görnüşi

Programmanyň ini

25mm

25mm

Programmanyň galyňlygy

1,2 mm

1,2 mm

Beden materialy

poslamaýan polat

poslamaýan polat

Materiallary dolandyryň

poslamaýan polat

rezin

Ölçegi

325 * 210mm

235 * 77mm

Agramy

1,7 kg

1.14 kg

Aýratynlyk

Garramaga we poslama garşy

Garramaga we poslama garşy

Aýratynlyklary

Kesmek

Kesmek


ZDQ-02

H50b872d885ee4ee589907d0c9aa610ceu

Hf0771bd362ef4b24baf23bd2b21085cc8


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň