kabel goýmak gurallary

 • Fiberglass Duct Rodder for cable laying

  Kabel goýmak üçin süýümli aýna kanaly

  1. Lighteňil agram, çydamly, himiki we poslama gowy garşylyk.
  2. Dar turbalardan aňsatlyk bilen geçmek üçin ýokary dartyş güýji we egilmek häsiýetleri.
  3. gowy temperaturanyň uýgunlaşmagy, yssy howada ýumşamaz ýa-da sowuk howada döwülmez, ulanylyşy temperatura täsir etmez
  4.Rod kurtka: gaty, tekiz we könelişen birleşdirilen materiallar.
  5.metr bellikleri: elýeterli
  6.Rod reňkler: sary, beýleki reňkler hökmany
  7.Rod uzynlygy (m): 1-500m
  8.Rod diametri: 4mm-16mm, islendik ölçeg

 • Cable Roller with Nylon and Aluminum

  Neýlon we alýumin bilen kabel rolik

  Kabel goýmak, sim ýüpi we ş.m. sürtülmäni azaltmak, kabeli goramak, wagt we güýji tygşytlamak üçin ulanylýan kabel rolik.

  Rulman materiallary polat, alýumin ýa-da neýlon bolup biler.

  Ulanylyşyna görä köp görnüşi we gurluşlary bilen dizaýn edilip bilner.

 • Hot Selling Cable Drum Jack Roller

  Gyzgyn satylýan kabel deprek Jek Roller

  Kabel deprek rolik

  Kabel deprek direginde kabel deprek jakasy ulanyldy.

  Zerurlyga, mehaniki, gidrawliki ýa-da kombinirlenen görnüşe görä dizaýn edilip bilner.

  Usuly ulanmak:
  1. Iki platforma makaranyň ini esasynda gowy ýerleşdirilmelidir.

  2. Eňňide ýakyn rolik gulplanmalydyr.

  3. Rolikleriň ýagdaýy rulonyň diametrine laýyklykda sazlanmalydyr.

  4. Rulony eňňit boýunça platforma iteklemeli.

  5. Gulplanan rolikden boşadyň, şondan soň aýlanmaga ukyply.

 • High Strength Cable Pulling Socks

  Stokary güýçli kabel çekiji joraplar

  Kabel çekýän joraplar, kabelleriň üstünde ýerleşdirilen tor turbalarydyr, şonuň üçin uzyn geçirijilerden we çukurlardan çekilip bilner.Kabel joraplary diýlip hem atlandyrylýan tor, gysgyçlar ýa-da lentalar bilen kabeliň töwereginde berkidilýär we tutawajyň ujundaky halkalar ýa-da gözler kabeliň daşyndan berkitmek üçin çekilýär.Şeýle hem gözler ýa-da halkalar, kabeli geçirijiden geçirmek üçin kabelleri çekmek üçin ulanylýar.

 • Cable Grip and Aluminum & Magnesium Alloy Cable Grip

  Kabel gysgyjy we alýumin we magniý garyndysy kabel gysgyjy

  Kabel tutawaçlary simleriň gowşamazlygy üçin kabeli berk saklaýar

 • Multi-funcation Ratchet Wire Puller with hooks

  Köp funksiýaly “Ratchet Wire Puller”

  1.Bu çybyk çekiji elektrik elektrik liniýasyny götermek we berkitmek, telefon liniýalary, gurluşyk, ferma we umumy maksatlar ýaly köp sanly programma üçin ulanylyp bilner.
  2.Bu çybyk çekijini ulanmak ýönekeý, aşaky çeňňege süýşüriljek ýüküňizi birikdiriň we simiň arkanyny gerekli beýiklige öwürmek üçin leňri ýokary we aşak süýşüriň.
  3. Awtomatiki mehaniki tormoz we üýtgäp bilýän penjesi bilen enjamlaşdyrylan.
  4. Bejerip bolýan we saklamak üçin arzan.
  5. Gaty süýümli we ýumşak demir gurluşy.

 • High Strength Rotating Connector Swivel

  Stokary güýçli aýlanýan birikdiriji Swivel

  Ol garyndy polatdan ýasalýar.

  Highokary güýç, ýeňil agram,

  Tigir, dartyş we çekiji maşyn we ş.m.

 • High Strength Anti-Bends Connector

  Stokary güýçli anti-egiriji birleşdiriji

  Anti-egiriji birikdiriji

  Aýratynlyklary

  Strengthokary güýç

  Lighteňil agram

  Ownuk göwrüm

  Egrilik, tigir, dartyjy we traktor maşyny we ş.m.

 • High strength screw pin dee shackle

  Strengthokary güýçli nurbat gysgyç

  Stil: ABŞ görnüşi, Europeanewropa görnüşi Japaneseapon görnüşi

  Materiallar: Polat ýa-da poslamaýan polat

  Programma: duralga, elektrik, magdan, demir ýol, howa menzili we ş.m. ulanylýan götermek, çekmek we beýleki birikdiriji enjamlar.

 • Cable Pulling Winch for Cable Laying

  Kabel ýasamak üçin kabel çekmek

  Kabel çekiji çeňňek

  Dwigatel bilen işleýän şkaf, esasan gurluşyk meýdançasynda gurlan diň, rulon, çyzyk tölemek, kabel goýmak, agyr zatlary çekmek ýa-da götermek üçin meýdan gurluşyk meýdançasynda götermek we çekmek üçin ulanylýan mehaniki çekişdir.

 • Cable Pushing Machine for Cable Laying

  Kabel goýmak üçin kabel itekleýji maşyn

  Elektrik kabeli itekleýän maşyn

 • Cable Pulling Machine for Cable Laying

  Kabel goýmak üçin kabel çekiji maşyn

  Kabel çekiji maşyn

  Kabel goýmak işlerinde ulanylýar, optiki kabeli, kanal çybygyny, tok simini we ş.m.