Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

BILO Import & Export, elektrik we kabel enjamlary we gurluşyk gurallary boýunça ýöriteleşendir.Esasy önümlerimiz FRP kanal rozetkasy, kabel rulonlary, kabel çekiji wilka, kabel deprek jakasy, kabel çekiji jorap we ş.m.

Önümleriň dürli görnüşleri we aýratynlyklary bilen, bazara çykmak üçin täze önümleriň ösüşine we täzeligine üns berýäris.Bu ugurda birinji derejäni saklamak üçin materiallary we tehnologiýalary kämilleşdirmek üçin käbir kollejler bilen hyzmatdaşlyk edýäris.

Matureetişen tehnologiýa, ösen enjamlar, tejribeli işçiler, gowy dolandyryş we üznüksiz sargytlar bilen hil we çykdajy artykmaçlyklary doly kepillendirilýär.

Tehnologiýany ýerzemin, hilini iň esasy hökmünde kabul edýäris.Önümlerimiz 40-dan gowrak ýurda eksport edip, içerde we daşary ýurtlarda gowy abraý gazandy.Biz jogapkär we ygtybarly.BILO hoş geldiňiz!

Näme üçin bizi saýlamaly?

Hünärmen

Önümçilik we satuw boýunça 5 ýyldan gowrak tejribe;
Ajaýyp önümçilik, hil gözegçiligi we satuw topary.

Bahasy

Ösen önümçilik tehnologiýasy;
Ussat iş mehaniki;
Köpçülikleýin önümçilik bilen çykdajy artykmaçlygy;
Kämil dolandyryş.

Çeýe

Bölek satuw, tutuş satuw elýeterli;
Custöriteleşdirilen önümçilik;
Çeýe töleg şertleri.

about us

Hyzmat

24 sagadyň içinde gyssagly jogap;
Wagtynda öndürmek we eltip bermek;
Professional çözgütler we amallar.

Hil

Ösen önümçilik enjamlary;
Tejribeli işçi we hünärmen tehniki işgärler;
Hil gözegçiligini berk dolandyrmak;
Howpsuzlyk bukjasy we ulag.

Näme edip bileris?

Kuwwat we kabel enjamlary we gurluşyk gurallary boýunça ýöriteleşýäris.Müşderileriň islegine görä, iň amatly önümleri we çözgütleri hödürläp bileris.Önümleriň hilini üpjün etmek bilen önümçiligi gurnaýarys we wagtynda eltýäris, myhmanlaryň isleglerini we meselelerini ajaýyp çözýäris.

Düşünje

Gowy iman;win-win

Reý Cui

Telefon: 0086-311-8862036

Jübi telefony / WhatsApp / WeChat: 0086 186 32139869

188, Fengşou ýoly, Şijiazhuang, Hytaý