ELSE EDIP BOLANOK

ÖNÜMLER

Güýç gurallary

  • Aýratyn önümler
  • Täze gelenler
  • about us

Bizi tanyşdyryň

BILO Import & Export, elektrik we kabel enjamlary we gurluşyk gurallary boýunça ýöriteleşendir.Esasy önümlerimiz FRP kanal rozetkasy, kabel rulonlary, kabel çekiji wilka, kabel deprek jakasy, kabel çekiji jorap we ş.m. Önümleriň dürli görnüşleri we aýratynlyklary bilen bazara çykmak üçin täze önümleriň ösüşine we täzeligine üns berýäris.Bu ugurda birinji derejäni saklamak üçin materiallary we tehnologiýany kämilleşdirmek üçin käbir kollejler bilen hyzmatdaşlyk edýäris. Matureetişen tehnologiýa, ösen enjamlar, tejribeli işçiler, gowy dolandyryş we üznüksiz sargytlar bilen hil we çykdajy artykmaçlyklary doly kepillendirilýär.

  • facebook
  • linkedin
  • twitter
  • youtube